Komvux Örnsköldsvik har flyttat till www.ornskoldsvik.se/vuxenutbildning